Qigong i Skaraborg

Välkommen till QIGONG I SKARABORG – Mötesplatsen för qigongutövare

Vi är igång med planeringen för våren 2019 och du kan räkna med att vi inbjuder till nybörjarcirklar och fortsättningscirklar via den hushållsfolder ABF Skaraborg skickar ut i januari 2019 och som även presenteras på deras hemsida.

Fortsättningscirklarna erbjuder vi i första hand i Götene och Skövde. Du får lära dig 6 nya Qigongrörelser som är inriktade på att stödja enskilda organ i kroppen och dessutom kommer du att få prova på akupressur och energimassage. Det blir 5 träffar som vanligt,     á 2 studietimmar, dvs totalt 10 timmar. 

Anmäl er till ABF Skaraborg eller ring Ove Ivarsen 070-558 27 95 

Föreningen QIGONG i SKARABORG:s hemsida, med information om vår verksamhet, om qigong och hur du kontaktar oss!

Föreningen bildades  2013. Under rubriken Vår verksamhet hittar du våra stadgar och vår vision.

Vi erbjuder skaraborgarna möjlighet att lära och utöva qigong. Under rubrikerna ovan hittar du information om vad vi gör, hur du blir delaktig, och nyttan med qigong.