Qigong i Skaraborg

Välkommen till QIGONG I SKARABORG – mötesplatsen för Qigongutövare

ABF Skaraborg har skickat ut en folder med erbjudande om Qigongcirklar i höst. Vill du veta mer kan du besöka deras hemsida där mer information presenteras.

Föreningens stora uppgift under hösten 2019 har varit att fungera som testpilot för Astma-Allergiförbundet, Reumatikerförbundet och Hjärt-Lungsjukas förbund som har beslutat samverka kring ett nationellt projekt där deras medlemmar erbjuds att delta i grupper för att träna medicinsk Qigong.

7 lokala grupper  är igång och kommer att vara klara i slutet av november. Utvärderingen av dessa kommer att användas för planeringen av nästa års nationella projekt. 

Vi har redan börjat planera för vårens cirklar och vilka orter vi satsar på är klart i december 2019.  Anmäl er till ABF Skaraborg eller ring Ove Ivarsen 070-558 27 95

Eftersom vi behöver fler ledare kommer vi att ha en sådan utbildning våren 2020 och känner du dig kallad så hör du av dig! 

Föreningen QIGONG i SKARABORG:s hemsida, med information om vår verksamhet, om qigong och hur du kontaktar oss!

Föreningen bildades  2013. Under rubriken Vår verksamhet hittar du våra stadgar och vår vision.

Vi erbjuder skaraborgarna möjlighet att lära och utöva qigong. Under rubrikerna ovan hittar du information om vad vi gör, hur du blir delaktig, och nyttan med qigong.