Qigong i Skaraborg

Välkommen till QIGONG I SKARABORG – Mötesplatsen för qigongutövare

Vi har börjat planera för hösten och det vi preliminärt har lagt fast är att erbjuda cirklar i Lidköping, Skövde, Falköping, Skara och Grästorp. I Lidköping och Skövde kan det bli dubbla cirklar. Vi planerar dessutom att genomföra en utbildning i traditionell kinesisk medicin för Lidköpings kommunanställda. Den kommer att innehålla qigong, meditation och akupressur för eget bruk. 

Anmäl er till ABF Skaraborg eller ring Ove Ivarsen 070-558 27 95 

Föreningen QIGONG i SKARABORG:s hemsida, med information om vår verksamhet, om qigong och hur du kontaktar oss!

Föreningen bildades  2013. Under rubriken Vår verksamhet hittar du våra stadgar och vår vision.

Vi erbjuder skaraborgarna möjlighet att lära och utöva qigong. Under rubrikerna ovan hittar du information om vad vi gör, hur du blir delaktig, och nyttan med qigong.