Dagsarkiv: 23 oktober, 2016

Skaras kulturvecka – om kinesisk medicin

Vår förening har bidragit med ett föredrag om traditionell kinesisk medicin (TCM) lördag 22 okt, som ett inslag i Skaras kulturvecka.
15 åhörare ville lyssna på vår presentation och var glädjande nog frågvisa och funderande.
Att framgången för Qigong, meditation och akupressur/-punktur hänger ihop med det tidiga Kinas kultur och historia är uppenbart. Man slapp mycket av den förföljelse av läkekonst och vetenskap som Europa drabbades av samtidigt som det tidiga bruket av böcker kunde sprida nya och enhetliga kunskaper.