Dagsarkiv: 30 november, 2016

Stress och avslappning – föredrag i Lidköping

Igår presenterade Qigong i Skaraborg ett föredrag om stressens orsaker och effekter samt vad man kan göra åt det.
Stressrelaterade problem börjar anta folksjukdomsliknande proportioner och drabbar i hög utsträckning kvinnor, sannolikt för att den offentliga sektorns sparprogram i stor utsträckning drabbar kvinnodominerade yrken.
Det märks genom att allt fler blir sjukskrivna för utmattningssyndrom, värk i kroppen, högt blodtryck, fibromyalgi, ME och återkommande inflammationer i muskler och leder.
Ofta är besvären en följd av arbetslivet där krav på effektivitet och låga kostnader skapar arbetsvillkor som blir alltför pressande. För kvinnor tillkommer inte sällan ett större ansvar för barnen och hemmet. Slitaget på kroppens organ innebär att många får sina liv förkortade och i varje fall en rejält sänkt livskvalité under en lång period av livet.
Läkarna har ofta svårt att få gehör för patienternas problem hos Försäkringskassan och det sämsta alternativet är att efter en tids sjukskrivning skicka tillbaka de drabbade till den arbetsplats där problemen skapades. Skadorna på kroppens organ och system utvecklas under lång tid och ”läks” inte ut av sig själv med mindre än att arbetets förutsättningar förändras i grunden vilket ofta innebär ett helt annat jobb.
Qigong och meditation kan vara till god hjälp under rehabiliteringen och ett gott skydd inför framtiden. Ett arbetsliv som organiseras så att stressjukdomar helt enkelt förebyggs är självklart den bästa lösningen men för det stora antal som redan sitter upp till halsen i smärtor, medicinering och sömnsvårigheter är det bra att erbjuda alternativa stöd.