Dagsarkiv: 16 januari, 2017

Högre utbildning om Qigong/traditionell kinesisk medicin

1 februari 2017 startade Qigong i Skaraborg en ny högre Qigongutbildning i samverkan med ABF Skaraborg.
Utbildningen omfattade 12 timmar om 6 träffar och innehöll en mix av teori och praktik kring de viktigaste delarna av den traditionella kinesiska medicinen.
14 deltagare anmälde sig och fick intyg/diplom efter genomförd utbildning.

Med nyvunna kunskaper kan dom nu tillämpa metoden på sig själva, vänner och släktingar. I kurskritiken framkom i stort sett enbart positiva omdömen men man ville gärna ha ännu mer av ”tryckande” på de behandlande punkterna, mer om meditation och gärna ännu mer om kinesernas tankar bakom hälsa och kroppsuppfattning.

Styrelsen har diskuterat frågan och planerar för att erbjuda en ny högre Qigongutbildning under hösten 2017. Den blir då sannolikt något längre för att kunna rymma de nya förväntningarna.