Just nu

Vi har öppnat ett nytt fönster på hemsidan!

Här ska du leta om du vill veta det senaste om våra cirklar, föredrag och kurser! Inläggen presenteras i datumordning med de äldsta först.

2017-05-12

Det senaste är att vi valt in två nya ledamöter i vår styrelse, Lena Svensson från Falköping och Alf Lindblad från Lidköping. Två Qigongentusiaster som blir en utmärkt förstärkning av vårt styrelsegäng.

2017-06-25

12 augusti delar vi ut flygblad i Falköping, 19 augusti i Skövde och den 2 september i Lidköping. Vi kommer att vara väl synliga i de centrala delarna, titta efter våra stora roll-ups…!

Hösten 2019

Föreningen genomför i samverkan med ABF Skaraborg en testpilot för 3 stora funktionsvariationsorganisationer. Resultatet blev 7 lokala grupper med drygt 60 deltagare

2020-01-22

Vi redovisar resultaten från höstens testpilot till de tre förbunden,  Astma/Allergi, Hjärt-Lung och Reumatikerna samt ABF-förbundet. Resultaten från de 60 deltagarnas anonyma svar var strålande! På en 6-gradig nöjdhetsskala blev snittet över 5 och de nyutbildade ledarna fick även de höga betyg. Sannolikt leder det till att man genomför något liknande i en annan del av Sverige.

2020-02-02

Föreningen i samverkan med ABF Skaraborg, genomförde en fortbildning för 13 cirkelledare, där de flesta redan varit ledare för de grupper som ingick i testpiloten under hösten 2019.  Fortbildningens 2:a steg genomförs den 16 februari.

2020-02-16

Fortbildningen avslutas den 16 februari vilket innebär att våra 13 ledare nu har en gedigen grund att stå på i cirkelarbetet.

2020-03-03

Föreningen startar en nybörjarcirkel i Falköping 3 mars.

2020-03-17

Föreningen beslutar att lägga de pågående grupperna vilande i avvaktan på coronsepidemins utbredning. När de kan återupptas är i nuvarande läge oklart.

2020-05-13

Föreningen arbetar på att utveckla möjligheten till qigongutbildning på nätet via en streamingtjänst. Målet är att kunna erbjuda detta alternativ till gruppsamlingar under hösten 2020.