Kategoriarkiv: Uncategorized

Qigongterapi i Skaraborg

Föreningens cirkelledare Ove Ivarsen öppnade den 14 maj 2017 sin nya mottagning där han erbjuder behandlingar som bygger på den traditionella kinesiska medicinen. Det innebär akupressur, massage och anpassade qigongrörelser.

Ove säger att det bästa för alla dock är att göra qigongutövandet till en del av livsstilen eftersom det stärker hälsan och välbefinnandet. Att göra qigong så ofta man kan är förebyggande och en gåva till kropp och psyke.

Vill du boka behandlingstid eller har frågor så ring eller messa 070-558 27 95

Välkomna till föreningens aktiviteter!

Högre utbildning om Qigong/traditionell kinesisk medicin

1 februari 2017 startade Qigong i Skaraborg en ny högre Qigongutbildning i samverkan med ABF Skaraborg.
Utbildningen omfattade 12 timmar om 6 träffar och innehöll en mix av teori och praktik kring de viktigaste delarna av den traditionella kinesiska medicinen.
14 deltagare anmälde sig och fick intyg/diplom efter genomförd utbildning.

Med nyvunna kunskaper kan dom nu tillämpa metoden på sig själva, vänner och släktingar. I kurskritiken framkom i stort sett enbart positiva omdömen men man ville gärna ha ännu mer av ”tryckande” på de behandlande punkterna, mer om meditation och gärna ännu mer om kinesernas tankar bakom hälsa och kroppsuppfattning.

Styrelsen har diskuterat frågan och planerar för att erbjuda en ny högre Qigongutbildning under hösten 2017. Den blir då sannolikt något längre för att kunna rymma de nya förväntningarna.

Stress och avslappning – föredrag i Lidköping

Igår presenterade Qigong i Skaraborg ett föredrag om stressens orsaker och effekter samt vad man kan göra åt det.
Stressrelaterade problem börjar anta folksjukdomsliknande proportioner och drabbar i hög utsträckning kvinnor, sannolikt för att den offentliga sektorns sparprogram i stor utsträckning drabbar kvinnodominerade yrken.
Det märks genom att allt fler blir sjukskrivna för utmattningssyndrom, värk i kroppen, högt blodtryck, fibromyalgi, ME och återkommande inflammationer i muskler och leder.
Ofta är besvären en följd av arbetslivet där krav på effektivitet och låga kostnader skapar arbetsvillkor som blir alltför pressande. För kvinnor tillkommer inte sällan ett större ansvar för barnen och hemmet. Slitaget på kroppens organ innebär att många får sina liv förkortade och i varje fall en rejält sänkt livskvalité under en lång period av livet.
Läkarna har ofta svårt att få gehör för patienternas problem hos Försäkringskassan och det sämsta alternativet är att efter en tids sjukskrivning skicka tillbaka de drabbade till den arbetsplats där problemen skapades. Skadorna på kroppens organ och system utvecklas under lång tid och ”läks” inte ut av sig själv med mindre än att arbetets förutsättningar förändras i grunden vilket ofta innebär ett helt annat jobb.
Qigong och meditation kan vara till god hjälp under rehabiliteringen och ett gott skydd inför framtiden. Ett arbetsliv som organiseras så att stressjukdomar helt enkelt förebyggs är självklart den bästa lösningen men för det stora antal som redan sitter upp till halsen i smärtor, medicinering och sömnsvårigheter är det bra att erbjuda alternativa stöd.

Skaras kulturvecka – om kinesisk medicin

Vår förening har bidragit med ett föredrag om traditionell kinesisk medicin (TCM) lördag 22 okt, som ett inslag i Skaras kulturvecka.
15 åhörare ville lyssna på vår presentation och var glädjande nog frågvisa och funderande.
Att framgången för Qigong, meditation och akupressur/-punktur hänger ihop med det tidiga Kinas kultur och historia är uppenbart. Man slapp mycket av den förföljelse av läkekonst och vetenskap som Europa drabbades av samtidigt som det tidiga bruket av böcker kunde sprida nya och enhetliga kunskaper.

Vår blogg rullar igen…!

Som ni kanske läst har hemsidan kommit igång igen efter stoppet som började i november 2015. Vi blev hackade av elaka typer som ville använda oss som måltavla för diverse reklam för blåa piller och bruna skjortor…

Texterna på våra sidor är till stor del förnyade och kalendariet uppdaterat med de senaste påbörjade cirklarna.