Om qigong

Historia

Qigong är en gammal kinesisk metod för att uppnå hälsa, långt liv och harmoni i kropp och själ. I västerlandet har vi fängslats av bilderna på kineser som i parker och på torg utför rörelser som håller dem friska och vitala.

Efter inspiration från Indiens yoga togs metoden till Kina och påverkades av taoismen, filosofin om att leva i balans med sig själv och sin omgivning.

Qigong kan enklast översättas med ”livsenergimetoden” och syftar till att stärka och bevara kroppens energier för ett längre och hälsosammare liv. I första hand är qigong förebyggande men metoden är även kraftfull vid rehabilitering. Den är en del av den traditionella kinesiska medicinen (TCM), till vilka även hör akupressur, akupunktur, energibehandling, meditation, massage, örter, etc.

Varför är inte kineserna världens friskaste folk?

Frågan ställs ibland och svaret kan vara förvånande: Qigong fick inte utövas av vem som helst. Kunskapen om metoden var reserverad för de förnämsta familjerna i Kina och förbjuden för vanligt folk. Först när kejsarfamiljen störtades 1906 började kunskapen spridas till allmänheten. Mao tog upp metoden efter revolutionen 1949 eftersom läkarbristen var enorm efter inbördeskriget. Man samlade in kunskap om de gamla rörelserna, författade Qigonginstruktioner och började utbilda nya läkare efter den gamla kunskapen. Från den tiden blev det vanligt med Qigong- och Tai Chi-grupper i parkerna, något vi säkert sett på teve…

Kinas befolkning har under sekler varit utsatt för krig, undernäring samt svält och rökning är mycket utbredd. Idag har man precis som vi en modern sjukvård, uppbyggd efter västerländsk modell, men den traditionella medicinen, TCM, fortsätter att vara viktig.

FAKTA

 • Från ca 3000 f.k hittar man keramikskärvor med Qigongbilder. De föreställer troligen shamaner som imiterar djur för att göra patienter friska.
 • Från ca 2000 f.k finns de första texterna om Qigong. Den Gule kejsaren skriver en lärobok men metoden är reserverad för överheten. Den får endast läras ut av speciella kunniga mästare och präster.
 • Vid 1900-talets början faller kejsardömet och det blir möjligt för alla att utöva qigong men först när Mao sanktionerar utövandet, som ett sätt att kompensera bristen på sjukhus och läkare, uppstår den spridning vi sett, kineser står på torg och parker och gör Qigong eller Tai chi.
 • På 1960-70-talen kommer Qigong kommer till västerlandet med hjälp av utbildade kinesiska mästare. I början på 1990-talet börjar metoden växa sig stark i Sverige och andra europeiska länder.
 • Tillsammans med yogan, som får ett uppsving på 2000-talet, är det den mest utbredda österländska metoden för friskvård och självhjälp.

Qigong – filosofi och hälsa

Qigong har influerats av taoism och buddhism som bägge är österländska livsåskådningar som saknar traditionella religiösa drag. Bägge är mera praktiska filosofiska strömningar som fått stor betydelse för hur Kina och övriga delar av Asien utvecklats kulturellt och socialt.

Kort kan man beskriva grundtanken bakom Qigong som att vi alla, allt i naturen och det universum vi lever i och våra kroppar består av energi som påverkar vår livssituation och vår hälsa. Syftet med qigong är att förstärka och bevara den qi, livsenergi, vi har så att vi håller oss friska och starka långt upp i åren.

Energi får vi huvudsakligen från tre källor; maten vi äter, luften vi andas och så, viktigast av allt, den qi vi fick med oss när vi föddes. När den är slut dör vi men avsikten med qigong är att förstärka energin så att vi lever längre och friskare. Vi lägger liv till åren och inte enbart år till livet.

I kroppen finns energimeridianer och längs dem energipunkter (används även av zonterapeuter, akupunktörer och akupressörer) som tillsammans med våra inre organ samverkar för att optimal funktion och balans. Om människan utsätts för störningar eller lever felaktigt, kommer detta att påverka energin och rubba balansen. Resultatet blir svagheter i av kroppen och organen, något som kan utlösa sjukdomar.

Qigongövningarna är utformade för att stödja energibalansen i kroppen, stärka organen och skapa motstånd mot skadlig påverkan från stress och inre och yttre sjukdomsalstrande faktorer.

FAKTA

Vad kan du uppnå genom qigong?

 • Förstärkt immunförsvar, lägre blodtryck, bättre sömn
 • Ökad rörlighet och styrka, gäller särskilt för äldre
 • Avspänning, ökad koncentrationsförmåga
 • Ökad energinivå i kroppen vilket skapar förutsättning för ett längre och friskare liv
 • Ökad motståndskraft mot ohälsa och fysisk/psykisk belastning
 • Ökad medvetenhet och psykisk balans
 • Qigong leder ofta till att man tillägnar sig fler goda och hälsobefrämjande vanor
 • Qigong är ett självförsvar mot ohälsa och för tidigt åldrande

Hur utövar du qigong?

 • Genom lugna och meditativa rörelser, genom meditationer och olika former av självmassage. Qigong är meditation i rörelse!
 • Som regel behövs inga särskilda kläder eller utrustning. Lediga kläder och sköna skor är att föredra. Är vädret bra kan man med fördel vara utomhus.
 • Lär dig utföra rörelserna så riktigt som möjligt. De är särskild utvalda för att hjälpa dig och stödja dina inre organ. Ge akt på ledaren och fråga om du är osäker.
 • Rätt utförd qigong kan inte skada eller på annat sätt påverka dig negativt. Istället blir du glad, lugn, harmonisk och sover bättre. Detta är de kortsiktiga vinsterna.

Sedan, efter en tids utövande, börjar du känna dig rörligare, starkare och lugnare. Du är inte sjuk lika ofta som tidigare eller så har symptom du redan har, minskat. Lägre blodtryck och puls vid nästa hälsokontroll, är vanliga förändringar.

Bästa upplevelsen av qigong får man av att  göra den tillsammans i grupp, gärna utomhus. En bra målsättning är att försöka göra rörelserna varje dag, något inte alla klarar men som man kan sträva efter. Det finns qigongrörelser man kan göra i sängen innan man stiger upp och att ta en meditation före John Blund säkrar ett gott insomnande.